Rusaliile sunt una din cele mai mari sărbători ale poporului român. Pline de adânci şi multiple semnificaţii folclorice şi etnografice, o moştenire de la strămoşii noştri, romanii.
Căluşarii deschideau şi închideau Rusaliile. Ei colorau aceste zile, dându-le un farmec deosebit şi o strălucire cu adevărat sărbătorească. Nu se puteau concepe Rusaliile fără căluşari. Toţi îi aşteptau. Fiecare vrea să-i vadă jucând în bătătura casei, iar cei cu stare cereau să le facă „Războiul”, teatru în toată accepţia, manifestare integrală de teatru popular. Rusaliile fără Căluş ar fi fost o dramă sufletească pentru tot satul. Ar fi fost o lipsă pe care toţi o simţeau şi o sufereau fizic. Căluşul era aşteptat şi dorit de toţi, El făcea parte integrantă din viaţa folclorică, afectivă şi etnografică a satului.
Căluşarii nu se înfăţişează pretutindeni la fel, nu au rămas aceiaşi de-a lungul timpului. Jocul a rămas comun tuturor spaţiilor geografice, dar celelalte elemente componente sunt diferite. De altfel, nici jocul nu este acelaşi pentru toată ţara. Prin aceasta înţelegem tot repertoriul de dansuri ale căluşarilor care se deosebeşte, uneori de la un sat la altul. Cu această ocazie se cuvine să precizăm că nu există un joc anume al căluşului. O suită de manifestări coregrafice alcătuiesc Căluşul.
În comuna Stolnici căluşul se joacă din cele mai vechi timpuri. El a fost transmis din tată în fiu şi s-a păstrat până în zilele noastre cu aceleaşi mişcări şi obiceiuri.
Formaţia de căluşari a activat în cadrul Căminului Cultural Stolnici, atât înainte de 1989, cât şi după această perioadă. Începând cu anul 2001 în cadrul Şcolii Generale din Comuna Stolnici şi sub îndrumarea instrumentistului Liviu Voicu s-a înfiinţat un ansamblu de căluşari care este secţie externă a Şcolii Populare de Artă Piteşti.
Căluşarii de aici au obţinut locul I pe ţară în anii 1969, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989 şi 1999 la întreceri găzduite printre altele de Bucureşti, Târgu Mureş, Caracal, Olt. Au efectuat turnee în Turcia, Letonia, Serbia.

Calausarii de la Stolnici