TERMENI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 1. La cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Ceahlăul” pot participa ansambluri folclorice de tineri (peste 16 ani) şi adulţi. Festivalul Internaţional de Folclor „Ceahlăul” nu se adresează formaţiilor folclorice de copii.
 2. Organizatorii asigură cazarea participanţilor (în regim de internat şcolar, pentru maxim 35 membri/ansamblu, inclusiv echipa însoţitoare – instructori, coordonatori, şoferi etc.), masa, decontul de carburant până la Piatra-Neamţ şi retur, decontul de carburant pentru deplasarea între localităţile în care vor avea loc spectacole, precum şi condiţiile tehnice necesare evoluţiilor pe scenă.
 3. Ansamblurile folclorice au următoarele obligaţii:
 4. a) să pregătească evoluţii de 15, 20 şi 60 de minute, precum şi un program potrivit pentru parada folclorică din Piatra-Neamţ şi din celelalte locaţii ale Festivalului;
 5. b) membrii ansamblului trebuie să evolueze, atât în cadrul paradelor folclorice, cât şi în cadrul spectacolelor, în costumul popular şi cu instrumentele tradiţionale specifice zonei etnofolclorice pe care o reprezintă;
 6. c) ansamblurile trebuie să vină cu steagul României pe care îl vor purta în toate momentele Festivalului (parade, spectacole etc.);
 7. d) punctualitate în respectarea programului Festivalului;
 8. e) atitudine corespunzătoare faţă de membrii celorlalte grupuri şi faţă de organizatorii Festivalului;
 9. Până pe 15 iunie 2016, participanţii trebuie să trimită:
 10. a) un scurt istoric al ansamblului;
 11. b) 4 fotografii color ale ansamblului (format CMYK, JPEG sau TIFF, 300 dpi), de cel puţin 2 MB fiecare necesare pentru materialele promoţionale ale Festivalului;
 12. c) clipuri video (cu evoluţie scenică) ale ansamblului folcloric.
 13. Spectacolele din cadrul Festivalului vor fi organizate, întotdeauna, cu muzică live. Numai în cazuri speciale şi pentru anumite părţi ale programului se va folosi suport digital (CD, DVD).
 14. Grupurile nu au dreptul să ceară nici un fel de recompense pentru fotografii, înregistrări video şi audio realizate în timpul Festivalului sau pentru difuzarea lor ulterioară la televiziune sau radio.
 15. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a utiliza orice imagine, înregistrare video şi audio din cadrul Festivalului, în diverse materiale promoţionale, fără alte obligaţii şi plăţi ulterioare către formaţiile/persoanele participante la Festival.
 16. Festivalul va avea loc la Piatra-Neamţ şi în alte 5 locaţii din judeţul Neamţ, între 5-10 august 2016. Data sosirii în Piatra-Neamţ este 5 august, iar data plecării din Piatra-Neamţ este 11 august 2016.
 17. 9. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face modificări în program pe parcursul desfăşurării Festivalului, dacă anumite condiţii obiective le impun.
 18. Organizatorii își rezervă dreptul de a confirma sau infirma participarea ansamblurilor invitate cu 30 de zile înainte de deschiderea oficială a Festivalului (5 august 2016).

 

Regulation 2016

1. On the 19th International Folklore Festival „Ceahlăul” may participate young (over 16 years of age) and adults folklore dance groups. International Folklore Festival „Ceahlăul” is not addressed to the groups of children.
2. Organizers will provide accommodation of participants (boarding school – maximum 35 members/group, including all staff and drivers), meals and transportation (fuel value in Romanian territory), and technical conditions necessary for folklore performances.
3. In cases that the groups will travel by air lines, the transportation from the airport to Piatra-Neamt will be on organizers charge.
4. Folklore ensemble must:
a) prepare performances of 15 minutes, 20 minutes and 1 hour presentations and a programme for advertising performances in the process of the street parade;
b) ware traditional costumes and traditional instruments for folklore parade and performances;
c) bring national flag so that in any occasion each group will be accompanied by national flag;
d) punctuality in execution of Festival programme;
e) friendly attitude towards the members of other groups and people working for the Festival.
5. Participants should deliver by 15th JUNE following:
a) short ensemble biography;
b) 4 photos (CMYK – .jpeg or tiff format, 300 dpi) of ensemble no less than 2 MB for Festival brochure.
c) video images (performances) with the folk ensemble.
6. The group performances will always be live music. In special cases or for different part of the program can be used also CD.
7. Groups cannot request any possible reward for movies, recordings, broadcasts in TV or Radio.
8. The Organizers reserve the right to use any photographed, video images or any other record of this Festival for any legitimate purpose.
9. The Festival will be held held in Piatra-Neamt and other 5 locations in Romania, from August 5th to 10th 2016. The arrival date in Piatra Neamt is August 5. The departure from Piatra-Neamt is August 11.
10. The organizers reserve the right to change the terms and conditions if necessary in reasonable time.
11. The Festival official languages are Romanian and English.
12. The Organizers reserve the right to CONFIRM or INFIRM the participation of the invited groups 30 days before the official opening of the Festival (August 5, 2016).